İletişim Bilgilerimiz
Gümüş suyu cad Litros yolu Mutlu Aksu Sanayi
Sitesi No:165 Maltepe/Topkapı/İSTANBUL
Tel: 0212 4830612-4824701-6123205
Fax: 0212 4830618